CUỘC THI ẢNH

Ninh Thuận

Miền di sản

Hạn nhận ảnh:

Từ ngày 8/3 đến hết 10/4/2022

Chấm ảnh:

Từ 11/4 đến 12/4/2022

Lễ trao giải:

14/4/2022

Triển lãm ảnh:

Từ ngày 20/5 đến 20/6/2022

THỂ LOẠI: ẢNH ĐƠN

Là một tác phẩm nhiếp ảnh độc lập, không giới hạn khuôn khổ

THỂ LOẠI: ẢNH BỘ

Là chùm ảnh từ 5 – 8 ảnh (không giới hạn khuôn khổ) về một nội dung, hoặc một câu chuyện đi kèm.

ĐỐI TƯỢNG DỰ THI

Các nhà nhiếp ảnh chuyên và không chuyên trong cả nước.

Các tác phẩm đạt giải Nhất, Nhì, Ba được tính điểm cấp tỉnh theo quy chế của Hội NSNA Việt Nam.

Thành viên trong Ban Tổ chức, Hội đồng Giám khảo KHÔNG được gửi ảnh dự thi.

QUY ĐỊNH CHUNG

 

01

Tác phẩm ảnh dự thi phải do chính tác giả chụp.

02

Người dự thi chịu trách nhiệm về bản quyền tác phẩm. Ban Tổ chức không chịu bất kỳ trách nhiệm pháp lý nào liên quan đến bản quyền các ảnh dự thi.

03

Ban Tổ chức và đơn vị tài trợ được quyền sử dụng hình ảnh cho những mục đích thông tin, quảng bá cho cuộc thi (in catalogue, trình chiếu công cộng, in ấn báo chí, …)

04

Các ảnh đoạt giải thưởng và ảnh dự treo được Ban tổ chức, tạp chí sử dụng cho việc thông tin cuộc thi mà không phải trả thêm tiền nhuận ảnh.

05

BTC được kiểm tra file gốc trong trường hợp cần thiết.

06

Nếu phát hiện ảnh dự thi vi phạm thể lệ, Ban Tổ chức được phép loại bất kỳ ảnh nào trước, trong và sau cuộc thi.

07

Kết quả BGK đưa ra là chung cuộc.

TIÊU CHUẨN BÀI THI

Các ảnh dự thi là ảnh kỹ thuật số, định dạng jpg. Dung lượng từ 5MB-20MB/1 ảnh, độ phân giải cao (tối thiểu 300dpi) để đảm bảo đủ chất lượng in ấn cho tạp chí và triển lãm.

Mỗi tác giả được phép gửi dự thi tối đa 08 tác phẩm (cả Ảnh Đơn và Ảnh Bộ). Trong đó tối đa 02 Ảnh Bộ.

Ảnh dự thi là ảnh màu hoặc đen trắng, có tính nghệ thuật cao.

Ảnh dự thi không được chỉnh sửa làm sai sự thật trong quá trình xử lý hậu kỳ.

Ảnh dự thi không được ghi chú thích và tên tác giả trên ảnh.

Ảnh dự thi là ảnh mới sáng tác trong 4 năm gần đây tính từ năm 2018.

Tác giả tự tải ảnh dự thi lên website của Giải ảnh http://www.ninhthuan-miendisan.com

Đối với các tác phẩm vào vòng để cử giải, tác giả vui lòng gửi file RAW hoặc JPG chưa chỉnh sửa qua Google Drive email: ninhthuan.miendisan@gmail.com.

Tải thể lệ tại đây