TÁC PHẨM ĐẠT GIẢI

THỂ LOẠI ẢNH ĐƠN

GIẢI NHẤT

Huyền diệu Hang Rái

Tác giả: Đào Duy Tân - Tp.Hồ Chí Minh

[ Click để xem chi tiết ]

GIẢI NHÌ

Nét đẹp Champa

Tác giả: Đào Văn Thiện - Ninh Thuận

[ Click để xem chi tiết ]

GIẢI BA

Nguồn năng lượng xanh

Tác giả: Giang Sơn Đông - Tp.HCM

[ Click để xem chi tiết ]

KHUYẾN KHÍCH

Sức sống mới Vĩnh Hy

Tác giả: Nguyễn Văn Quang - Ninh Thuận

[ Click để xem chi tiết ]

KHUYẾN KHÍCH

Cánh đồng muối Đầm Vua

Tác giả: Nguyễn Việt Hồng - Hà Nội

[ Click để xem chi tiết ]

KHUYẾN KHÍCH

Những thiếu nữ Chăm trong lễ Kareh

Tác giả: Giang Sơn Đông - Tp.HCM

[ Click để xem chi tiết ]

KHUYẾN KHÍCH

Gốm Bàu Trúc

Tác giả: Nguyễn Hữu Thanh Hải - Hà Nội

[ Click để xem chi tiết ]

KHUYẾN KHÍCH

Đường về

Tác giả: Trần Nguyên Vũ - Ninh Thuận

[ Click để xem chi tiết ]

KHUYẾN KHÍCH

Bình minh Hòn Đỏ

Tác giả: Trịnh Đình Nghĩa - Ninh Thuận

[ Click để xem chi tiết ]

KHUYẾN KHÍCH

Non nước Ninh Hải

Tác giả: Hồ Sỹ Long - Tp.HCM

[ Click để xem chi tiết ]

KHUYẾN KHÍCH

Mùa cá

Tác giả: Trần Văn Túy - Bình Thuận

[ Click để xem chi tiết ]

KHUYẾN KHÍCH

Đan mơ

Tác giả: Trần Trọng Lượm - Ninh Thuận

[ Click để xem chi tiết ]

KHUYẾN KHÍCH

Vịnh Vĩnh Hy

Tác giả: Đoàn Vương Quốc - Quảng Ngãi

[ Click để xem chi tiết ]

KHUYẾN KHÍCH

Chơi với mặt trời

Tác giả: Vũ Ngọc Tuấn - Hà Nội

[ Click để xem chi tiết ]

KHUYẾN KHÍCH

Cánh đồng muối Cà Ná

Tác giả: Nguyễn Đức Thành - Quảng Ninh

[ Click để xem chi tiết ]

KHUYẾN KHÍCH

Hang Rái Vĩnh Hy

Tác giả: Lê Huy Anh - Tp.HCM

[ Click để xem chi tiết ]

KHUYẾN KHÍCH

Mùa cá mới bên bờ Vịnh Vĩnh Hy

Tác giả: Nguyễn Minh Tú - Tp.HCM

[ Click để xem chi tiết ]

KHUYẾN KHÍCH

Trong nắng sớm

Tác giả: Trần Trọng Lượm - Ninh Thuận

[ Click để xem chi tiết ]