TÁC PHẨM ĐẠT GIẢI

THỂ LOẠI ẢNH BỘ

GIẢI NHẤT

Lễ tảo mộ

Tác giả: Tô Công Vinh - Ninh Thuận

[ Click để xem chi tiết ]

GIẢI NHÌ

Công viên đá Mỹ Hoà

Tác giả: Nguyễn Văn Quang - Ninh Thuận

[ Click để xem chi tiết ]

GIẢI BA

Nhịp sống dân chài

Tác giả: Nguyễn Thị Thúy Hằng - Tp.HCM

[ Click để xem chi tiết ]

GIẢI ĐẶC BIỆT DÀNH RIÊNG CHO CHỦ ĐỀ VƯỜN QUỐC GIA NÚI CHÚA

Hang Rái núi Chúa

Tác giả: Nguyễn Văn Hợp - Đắk Lắk

[ Click để xem chi tiết ]

KHUYẾN KHÍCH

Tháng RaMưVan Theo Đạo BàNi

Tác giả: Nguyễn Mai - Ninh Thuận

[ Click để xem chi tiết ]

KHUYẾN KHÍCH

Nghề lưới vây

Tác giả: Hồ Sỹ Long - Tp.HCM

[ Click để xem chi tiết ]

KHUYẾN KHÍCH

Lễ mở cửa tháp

Tác giả: Nguyễn Kim Hoàn - Ninh Thuận

[ Click để xem chi tiết ]

KHUYẾN KHÍCH

Lễ hội KaTê

Tác giả: Nguyễn Hữu Khiêm - Quảng Nam

[ Click để xem chi tiết ]

KHUYẾN KHÍCH

Sắc vàng Nam Cương

Tác giả: Nguyễn Phước Hoài - Bình Định

[ Click để xem chi tiết ]