CƠ CẤU
GIẢI THƯỞNG

TỔNG SỐ GIẢI THƯỞNG:

36 giải với giá trị lên tới 80 triệu đồng tiền mặt, ảnh đoạt giải được tính điểm (cấp tỉnh) theo quy chế bảo trợ của Hội viên Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam.. Các tác phẩm đoạt giải được lựa chọn trưng bày trong Triển lãm tổng kết.

1. HẠNG MỤC ẢNH ĐƠN

01 Giải Nhất: 8.000.000 VNĐ và Bằng chứng nhận của Hội Nghệ sĩ nhiếp ảnh Việt Nam.

01 Giải Nhì: 4.000.000 VNĐ và Bằng chứng nhận của Hội Nghệ sĩ nhiếp ảnh Việt Nam.

01 Giải Ba: 2.000.000 VNĐ và Bằng chứng nhận của Hội Nghệ sĩ nhiếp ảnh Việt Nam.

04 Giải Phụ dành riêng cho chủ đề Vườn quốc gia Núi Chúa được: 2.000.000VNĐ.

01 Giải Phụ Tác phẩm được công chúng yêu thích nhất qua lượt bình chọn trên website của giải: 2.000.000VNĐ

10 Giải Khuyến khích: 1.000.000VNĐ.

2. HẠNG MỤC ẢNH BỘ

01 Giải Nhất: 12.000.000 VNĐ và Bằng chứng nhận của Hội Nghệ sĩ nhiếp ảnh Việt Nam.

01 Giải Nhì: 6.000.000VNĐ và Bằng chứng nhận của Hội Nghệ sĩ nhiếp ảnh Việt Nam.

01 Giải Ba: 3.000.000VNĐ và Bằng chứng nhận của Hội Nghệ sĩ nhiếp ảnh Việt Nam.

05 Giải Phụ dành riêng cho chủ đề Vườn quốc gia Núi Chúa: 3.000.000VNĐ.

10 Giải Khuyến khích: 1.500.000VNĐ.